Komunikat Starosty Ostrowskiego

dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego

 

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz działając na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Ostrowski informuje, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym także nieodpłatnej mediacji) lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dalszym ciągu (tj. od 16 marca 2020 r. do odwołania) odbywa się  w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonu, e-maila oraz poza lokalem punktu.

Jednocześnie informuję, że weszła nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które poszerzają krąg  beneficjentów na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku oraz upraszczają procedury dla osób chcących skorzystać z takiej pomocy w czasie stanu epidemii.

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii w sytuacji udzielania porady w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie jest wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba potrzebująca pomocy proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  (29) 645 71 01 wew. 22 w godz. od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (29) 645 71 01 wew. 22 lub na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatostrowmaz.pl, osobiście lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

O przywróceniu udzielania porad osobiście w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 2020 r. poinformuję odrębnym Komunikatem.

w/z Starosty

/-/ Józef Rostkowski

Wicestarosta

Wytworzył:
Agnieszka Bieniek - SRP.BS
(2020-06-12)
Udostępnił:
Kamil Łukasik
(2020-03-13 15:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-06-12 15:19:38)