Funkcję Wicestarosty sprawuje - Józef Rostkowski

ul. 3 Maja 68, sekretariat, pokój 15
Tel. (0-29) 6457100,
Fax. (0-29) 6457101

Wicestarosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej;
2) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych;
3) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy:

1.  Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.

2. W czasie nieobecności Starosty lub braku możliwości wykonywania funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

Wytworzył:
Jolanta Ugniewska - Sekretarz Powiatu
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-31 04:17:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-01 00:02:44)