Funkcję Starosty Ostrowskiego sprawuje - Zbigniew Chrupek

ul. 3 Maja 68, sekretariat, pokój 15
Tel. (0-29) 6457100, 
Fax. (0-29) 6457101

Starosta nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu:

2) Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej;

3) Powiatowy Rzecznik Konsumentów;

4) Radca Prawny

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:

1) organizowanie pracy Starostwa,

2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Starostwa i Powiatu,

3) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz udzielanie pełnomocnictw,

4) realizacja polityki personalnej w Starostwie,

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,

6) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, kierowanie wykonywaniem zadań obronnych oraz z zakresu zarządzania kryzysowego,

7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu.

Wytworzył:
Jolanta Ugniewska - Sekretarz Powiatu
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2019-12-31 04:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-01 00:02:33)