Środki wspierające komunikowanie się

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej udostępnia osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące środki wspierające komunikowanie się:

- poczta elektroniczna starostwo@powiatostrowmaz.pl

- faks 29 645 71 01

- strona internetowa www.powiatostrowmaz.pl

 Osoba uprawniona w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej może korzystać również z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

-         pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

-         pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

-         tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN

     W sprawach urzędowych wymagających osobistej obecności osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. formularz powiadomienia Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Wytworzył:
Zdzisław Karczmarczyk - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2012-06-12 13:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2013-07-10 14:59:37)