☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, iż w dniu 2020-08-07 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2020-06-01, została wydana decyzja nr 4/2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej numer 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki, na działkach nr ew. 270/5, 357/3, 355/3, 358, 357/5, 355/10, 354/1, 353/1, 352/1, 351/1, 350/3, 349/3, 348/1, 347/1, 346/1, 345/1, 344/1, 343/1, 342/3, 341/1, 340/1, 328/1, 327/1, 326/1, 325/1, 324/3, 323/1, 322/4, 321/3, 316/1, 315/1, 314/1, 313/1, 312/1, 311/1, 310/1, 309/1, 659/1, 658/1, 657/1, 305/1, 695/1, 694/1, 693/4, 693/6, 693/8, 388/1, 389/1, 396/1, 696/6, 696/8, 696/10, 696/12, 696/14 w obrębie ewidencyjnym Koziki, na działkach nr ew. 521, 519/1 w obrębie ewidencyjnym Nagoszewka Pierwsza oraz na działkach nr ew. 21/1, 23/1, 24, 26/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 110/6, 257, 111, 125/111, 142, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 169/1, 103/3, 103/5, 101/1, 100/1el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO - zawiadamiam, iż w dniu 2020-08-07 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 2020-06-10, została wydana decyzja nr 3/2020 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na rozbudowie mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - na działkach nr ew. 71/1, 73/1, 74/1, 86, 94, 95/1, 43/3, 42/1, 41/1, 87/1, 88/1, 71/3, 71/4, 73/3, 74/3, 95/3 w obrębie ew. Nienałty Szymany, gm. Zaręby Kościelne oraz na działce nr ew. 163 w obrębie ew. Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelneel. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje że, w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie m. Ostrów Mazowiecka jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina miejska oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 886 o pow. 0,7677 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na ułożenie i powieszenie następujących urządzeń elektroenergetycznych: kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, które to przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany mel. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Obwieszczenia Starosty ostrowskiego o wydaniu decyzji Nr 1 ustalającej odszkodowanie za dz 1446/7 w Ostrowi Maz.ul. Zachodnia el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1617 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., zawiadamiam, że w dniu 2020-02-17 zostało wszczęte (po uzupełnieniu wniosku z dnia 2020-01-28) na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: ?Budowa drogi - ulicy KDD 276 w Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku ok. 245 m ", na działkach nr ew. 1630, 1614/1, 1618/5,1618/7, 1617/1, 1614/4 w obrębie ew. Ostrów Mazowiecka, jednostka ew. Ostrów Mazowiecka.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego - piasku el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Archiwum obwieszczeń starostyel. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA
Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji celu publicznego Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sielc jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska, oznaczonych jako działki ewidencyjne : nr 251, nr 234/2, nr 322/2 i nr 235/4, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Beatę Rutkowską, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, podyktowaną koniecznością zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną odbiorców w okolicznych miejscowościach, został zebrany materiał dowodowy.el. menu2020-08-12MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 5899672

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X