☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

I N F O R M A C J A

O  ZWOŁANIU  SESJI  RADY  POWIATU

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

 

 

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 14.30 w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
   
 2. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2020 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej  odbytej w dniu 29 października 2020 r.
   
 3. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
   
 4. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
   
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,
   
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego,
   
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
   
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrów Mazowiecka w latach 2021 - 2023,
   
 5. uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
   
 6. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
   
 2. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
   
 3. Wolne wnioski.
   
 4.  Zakończenie obrad sesji.

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/    Dorota Subda


 

Wytworzył:
Milena Sokołowska - BR
(2020-11-18)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-07-08 13:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-11-19 07:15:09)
 
 
liczba odwiedzin: 6142852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X