☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                         

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług OS 3

Przejrzysta Polska

                                               

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk zgłoszenia do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej (wzór stanowi załącznik do karty usług).

 

Miejsce złożenia:

Wniosek należy złożyć

w kancelarii Starostwa Powiatowego

ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

pokój Nr 6 tel. (0-29) 645 71 00

(od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 16.00),

bądź pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Opłaty:

brak opłaty

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,

ul. 3 Maja 51, pokój Nr 8,

tel. (0-29) 645 71 33

 

Termin odpowiedzi:

Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy:

 nie dotyczy

 

Uwagi:

 1. WPIS DO EWIDENCJI:
  1. Szkoła może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r.   - Prawo oświatowe,
  2. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, powinna przedstawić opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI
  Starosta Ostrowski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
  1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
  2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 3. WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI
  1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
  2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
  3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  4. dokonania wpisu z naruszeniem praw,
  5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

     Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

Załączniki:

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.

wersja do edycji (Word) pobieranie doc       wersja do wydruku (pdf)pobierz pdf

 

 
opracowanie: Anna Głębocka – Biuro Oświaty
zatwierdził: Mirosław Rosak – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
v2020-06-17

 

 

Wytworzył:
Anna Kozieradzka - SRP.OS
(2020-06-17)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-06-17 21:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-06-17 21:05:38)
 
 
liczba odwiedzin: 5899686

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X