☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                         

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług OS 2

Przejrzysta Polska

                                               

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (wzór stanowi załącznik Nr 1 do karty usług).
2. Oświadczenie o dochodach (wzór stanowi załącznik Nr 2 do karty usług)
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą chorobę lub kserokopię zwolnienia lekarskiego.

 

Miejsce złożenia:

Wniosek należy złożyć

w kancelarii Starostwa Powiatowego

ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

pokój Nr 6 tel. (0-29) 645 71 00 (od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00 do 16.00),

bądź pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,

ul. 3 Maja 51, pokój Nr 8,

tel. (0-29) 645 71 33

 

Termin odpowiedzi:

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie zapomogi pieniężnej i jej udzielenie odbywa się w  3 terminach. Wnioski złożone do 31 marca rozpatrywane są do 30 kwietnia, wnioski złożone do 31 lipca rozpatrywane są do 30 sierpnia, wnioski złożone do 30 października rozpatrywane są do 30 listopada.

 

Tryb odwoławczy:

 brak

 

Uwagi:

O przyznanie pomocy zdrowotnej można ubiegać się nie częściej niż raz na dwa lata.

 

Podstawa prawna:

  • Art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  • Uchwała Nr X/80/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Załączniki:

  • Zał. Nr 1 - WNIOSEK o przyznanie pomocy zdrowotnej
  • Zał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE o dochodach

 

Pliki do pobrania:

 

 
opracowanie: Anna Kozieradzka – podinspektor  w Biurze Oświaty
zatwierdził: Mirosław Rosak – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
v2020-06-17

 

 

Wytworzył:
Anna Kozieradzka - SRP.OS
(2020-06-17)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-06-17 21:03:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-06-17 21:04:17)
 
 
ilość odwiedzin: 5876954

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X