☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług SGL 22

Przejrzysta Polska

Wydanie zaświadczenia o tym czy działka jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu

 Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek (wzór stanowi załącznik do karty usług).
 2. Pełnomocnictwo, jeśli posiadający tytuł prawny do nieruchomości nie może wnioskować o wydanie zaświadczenia osobiście.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku występowania przez pełnomocnika).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 Miejsce złożenia:

Wniosek należy złożyć w Biurze Środowiska, Geologii i Leśnictwa, 
ul. 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 13
(czynny we wszystkie dni robocze 
w godz. od 8.00 do 16.00),
tel.: (29) 645 71 32

lub

wysłać przesyłką pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia– 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001
lub
w kasie Urzędu Miasta 
z adnotacją: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

 1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 13,
tel. (029) 645 71 32.

 Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zaświadczenie  wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 Uwagi:

 1. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych).
 2. Zgodnie z art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie wydaje się zatem dla osoby, która posiada tytuł prawny do nieruchomości. 

 

 Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Załączniki:

wniosek o wydanie zaświadczenia

 Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie zaświadczenia

opracował: Marta Jabłonka, Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa,
zatwierdził:  Adam Brzózka - Kierownika Biura Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego

2020-03-18

 

   


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Marta Jabłonka - SIP.SGL
(2020-03-18)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-17 23:17:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-21 14:45:32)
 
 
ilość odwiedzin: 5809126

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X