☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług GN 3 - Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług GN 3

Przejrzysta Polska

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek użytkownika wieczystego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa ze względu na obniżenie wartości nieruchomości.
  2. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości opracowany według stanu tej nieruchomości na dzień składania wniosku.

 Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, pok. Nr 6,
od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 16,00
lub
przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

STAROSTWO POWIATOWE 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
ul. 3 Maja 68

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej - Biuro Gospodarki Nieruchomościami,

Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 51 pokój nr 4,
tel. 29 6457131 w godzinach od 8ºº do 16ºº od poniedziałku do piątku ,
e-mail  geodezja@powiatostrowmaz.pl.

 Termin odpowiedzi:

Zgodnie z przepisami art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2020 r., poz. 256). Termin załatwienia sprawy nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

Sprawa kończy się wypowiedzeniem doręczonym do dnia 31 grudnia danego roku dotychczasowej wysokości opłaty  i zaoferowaniem  przyjęcia opłaty w nowej wysokości.

 Tryb odwoławczy:

W terminie do 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej i zaoferowania opłaty w nowej wysokości wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce o ustalenie, że aktualizacja jest uzasadniona w innej wysokości.

Wniosek ten należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Składa się go bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „ Nila”  15, 07-410 Ostrołęka.

 Uwagi:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana jeżeli ulegnie zmianie wartość tej nieruchomości.

Aktualizacji opłaty dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, nie częściej niż raz na trzy lata.

Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  (Dz.U. Z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.).

Załączniki:

brak

 Pliki do pobrania:

brak

opracowała: Hanna Dyoniziak Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami
zatwierdziła: Ewa Suchcicka  Dyrektor Koordynator Wydziału Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej

2020-02-27

   

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

 


 

 

Wytworzył:
Hanna Dyoniziak Kierownik SIP.GN
(2020-02-27)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-28 10:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-02-28 10:11:05)
 
 
ilość odwiedzin: 5877029

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X