☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług BS 4 - Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

                                                                                                                                                                                                     
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
Karta Usług BS 4

Przejrzysta Polska

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych zawierający:

  1. protokół z Walnego Zebrania Klubu,

  2. lista obecności na Walnym Zebraniu Klubu,

  3. uchwała w sprawie rozwiązania uczniowskiego klubu sportowego. 

Miejsce złożenia :

kancelaria Starostwa Powiatowego, pok. Nr 7,
ul. 3-Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

(czynne od poniedziałku do piątku  w godz.8.00 – 16.00).

Tel. (0-29) 645-71-00
Fax. (0-29) 645-71-01

 

Opłaty:

nie podlega
 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul.3-Maja 68, pokój Nr 18, 19,
tel. (0-29) 645-71-04

 

Termin odpowiedzi:

w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie można złożyć osobiście w kancelarii  Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. pok.Nr 7, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul.3-Maja 68, 07-300 Ostrów Maz
 

Uwagi:

Wniosek i dokumenty załączone do wniosku winny być składane w oryginałach.
 

Podstawa prawna:

· ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713),

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019, poz. 1468 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

- Rozp. Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Załączniki:

wniosek wykreślenie klubu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 

Pliki do pobrania :

wniosek wykreślenie klubu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 

 

opracowanie/aktualizacja: Milena Waracka - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

zatwierdził: Mirosław Rosak - Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu
 

v2020-01-16

 

 

Wytworzył:
Milena Waracka Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
(2020-01-16)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-18 12:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-01-18 12:34:57)
 
 
ilość odwiedzin: 5877006

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X