☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - informacje ogólne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostrowi Mazowieckiej
nie przyjmuje interesantów w okresie
od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl lub osobiście w kancelarii Starostwa.

 
Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Ostrowskiego pełni Monika Sumińska.
 

W sprawach indywidulanych porady prowadzone są także przez:

1. Fundację Konsumencką – infolinia konsumencka

         tel. 801-440-220 oraz 22 290-89-16 czynne od poniedziałku do piątku
         w godz. 8.00-18.00

2. Konsumenckie Centrum E-porad

         porady drogą elektroniczna kierować pod adresem porady@dlakonsumentow.pl

3. Oddział Federacji Konsumentów w Warszawie

         ul. Ordynacka 11 lok. 1

         00-364 Warszawa, tel. 22 827-64-81, 22 827 11 73, lub umówić się na wizytę osobistą, e-mail: warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

         poniedziałek – piątek: godz. 9.00-16.00

4. Ponadto w sprawach indywidualnych naruszeń praw konsumenta związanych ze świadczeniem usług:

         - telekomunikacyjnych i pocztowych – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Informacji Konsumenckiej, tel. 22 330 40 00, www.uke.gov.pl

         - bankowych i ubezpieczeniowych – Rzecznik Finansowy, www.rf.gov.pl

        ubezpieczenia gospodarcze tel. 22 333 73 28, bankowość tel. 22 333 73 25, OFE lub inne formy oszczędzania emerytalnego tel. 22 333 73 26/27

        - rozwiązywanie sporów konsumenckich oferowane przez sieć polubownych sądów przy Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Warszawie – www.wiih.org.pl
         tel. 22 826-18-30, 22 826 42 09  poniedziałek – piątek godz. 8.15-16.15

5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Pomoc dla Konsumentów” i „Pytania i odpowiedzi”

6. Niniejsza strona w zakładce „Powiatowy Rzecznik Konsumentów” tytuł Poradnik Konsumenta

 

 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz. 369)
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów w piątki w godzinach 8:00 - 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 68, pok. Nr 9.
 
Sprawy konsumenckie można ponadto zgłaszać codziennie osobiście, e-mailem lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu.
 
 
Biurem Podawczym Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest kancelaria Starostwa Powiatowego czynna w godzinach 8.00 - 16.00

Prosimy o nieprzesyłanie skarg i próśb o interwencję na adres poczty elektronicznej. Skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą. Wyjątek stanowią e-maile z podpisem elektronicznym.
 
Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa konsumenckiego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką konsumencką.

Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 3 tygodni.
Wynika to z liczby zapytań oraz ograniczonych możliwości i zasobów kadrowych Rzecznika.


Natomiast w przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu telefon 29 645 71 01

 
 
   Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 
    Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 
    Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.).
 
    Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
 
    Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 
 
liczba odwiedzin: 6017179

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X