☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 9 - Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA USŁUG AB 9

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia, zawierający dane:
 • imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy,
 • nazwę organu mającego wydać zaświadczenie,
 • nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal mieszkalny /inny niż mieszkalny/,
 • datę i podpis wnioskodawcy.
 1. Do wniosku dołączyć:
 • inwentaryzację lokalu z opisem, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
 • w przypadku położenia pomieszczeń przynależnych t.j. piwnica, strych, komórka, garaż poza budynkiem – szkic sytuacyjny, wskazujący ich położenie poza budynkiem.

 

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka bądź na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 /BS Ostrów Mazowiecka/.

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
 • Składający wniosek obowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej od zaświadczenia wynosi 17,00zł


Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań , czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 
Zwolnienia z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia albo składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (…) przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Siedem dni od złożenia podania.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie siedmiu dni od daty doręczenia.

Zażalenie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku  -  o własności lokali;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Załączniki:

Brak

 

 

    Pliki do pobrania :

Brak

 

opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Łukasz Bieniek
(2015-12-21 15:23:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-22 09:19:20)
 
 
ilość odwiedzin: 5877014

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X