☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG AB 7 - Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG AB 7

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce

Wymagane dokumenty:

 1.  Zgłoszenie wykonania robót rozbiórkowych, zawierające dane:
 • imię i nazwisko Inwestora lub nazwa instytucji ,
 • adres zamieszkania bądź siedziby Inwestora,
 • określenie obiektu przewidzianego do rozbiórki i jego położenia, ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki,
 • opis zakresu i sposobu wykonywania robót,
 • termin rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
 • 2. Dowód uprawniający do dokonania rozbiórki obiektu ( jeśli zgłaszający rozbiórkę nie jest właścicielem - zgoda właściciela obiektu).
 • 3. Szkic usytuowania obiektu .

 

Miejsce złożenia :

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pokój nr 7, tel. 29 6451 01,
 
Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,  tel. 29 645 71 34,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00,
bądź
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Brak

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51, pokój nr 1,
od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-16.00,  
tel. 29 645 71 34

 

 Termin odpowiedzi:

Roboty budowlane można rozpocząć, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Roboty budowlane można rozpocząć również przed upływem terminu 21 dni, w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej wyda z  urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ – od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.    

Odwołanie należy złożyć w kancelarii tutejszego Starostwa bądź przesłać pocztą na adres  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Uwagi:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego;

Załączniki:

Druk zgłoszenia robót rozbiórkowych /opracowany przez Biuro AB/.

 

 Pliki do pobrania :

Druk zgłoszenia robót rozbiórkowych /opracowany przez Biuro AB/.

 

opracował: Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa
zatwierdził:  Grzegorz Puścian, Biuro Architektury i Budownictwa


20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Grzegorz Puścian - SIP.AB
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-05-16 16:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-07-07 21:50:51)
 
 
liczba odwiedzin: 5899607

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X