☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 18 - Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 18

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej.

2. Trzy egzemplarze dokumentacji geologicznej oraz w postaci dokumentu elektronicznego, sporządzoną w przypadku:

1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,

2) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny,

3) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

4) likwidacji otworu wiertniczego.

3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

4. Zaświadczenie o nadaniu NIP.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pok. nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel./fax. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07- 300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

 Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Opłatę należy wnieść w kasie lub na konto Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66; 07 – 300 Ostrów Mazowiecka.
Nr konta : Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 Nr: 44892300080016730920000001


 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32 lub (29) 645 71 36.

 

 Termin odpowiedzi:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

- Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

- Organ właściwy do przyjęcia dokumentacji geologicznej, może zezwolić w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672).

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                  Arkadiusz Duda - Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdził: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 14:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:45:25)
 
 
ilość odwiedzin: 5809135

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X