☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 16 - Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 16

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej.

2. Cztery egzemplarze dokumentacji hydrogeologicznej oraz w postaci dokumentu elektronicznego, która powinna określać:

1) ustalenie zasobów oraz właściwości wód podziemnych,

2) określenie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym :

a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin,

b) wtłaczaniem wód do górotworu,

c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenia,

e) podziemnym, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów,

f)  składowaniem odpadów na powierzchni,

g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.


Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w szczególności:

-    budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru,

-    warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu,

-    informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód,

-    możliwości poboru wód,

-    granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

-    przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.

3.    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

4.    Zaświadczenie o nadaniu NIP.

5.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel./fax. (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07- 300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66; 07 – 300 Ostrów Mazowiecka
Nr konta : Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Nr: 44892300080016730920000001

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32 lub (29)645 71 36

 

 Termin odpowiedzi:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

- Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1714),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672).
 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                  Arkadiusz Duda - Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdził: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 13:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:47:58)
 
 
ilość odwiedzin: 5785172

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X