☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 15 - Przyjęcie dokumentacji geologicznej

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 15

Przejrzysta Polska

 

 

Przyjęcie dokumentacji geologicznej

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej.

2. Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej oraz w postaci dokumentu elektronicznego, sporządzoną z uwzględnieniem kryteriów bilansowości zasobów kopalin, która powinna określać:

a) rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla środowiska,

b) położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice,

c) elementy środowiska otaczające złoże,

d) hydrogeologiczne i inne geologiczno – górnicze warunki występowania złoża,

e) stan zagospodarowania powierzchni w rejonie udokumentowanego złoża,

f) graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.
 

(w przypadku, gdy dokumentacja geologiczna ma stanowić podstawę do uzyskania koncesji, rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża).
 

3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

4. Zaświadczenie o nadaniu NIP.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), tel./fax (29) 645 71 01
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07- 300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości  - 10 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej , ul. 3 Maja 66;
lub
na konto: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
nr: 44892300080016730920000001

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 6 (czynne we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00)
lub
wysłać przesyłką pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 Uwagi:

- Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

- Organ właściwy do przyjęcia dokumentacji geologicznej, może zezwolić w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości.

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1714),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656),

 - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1712),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672)

 

 Załączniki:

Brak

 Pliki do pobrania :

Brak

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                  Arkadiusz Duda - Inspektor ds. ochrony środowiska
zatwierdził: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

2014-02-03  

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Duda Arkadiusz
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-18 12:52:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 21:49:23)
 
 
ilość odwiedzin: 5785058

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X