☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 6 - Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 6

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie  zezwolenia  na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich  mieszańców,

- dokument potwierdzający pochodzenie psa (rodowód, metryka),

- informacje określające warunki i miejsce przetrzymywania psa lub prowadzenia hodowli,

- dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie ( książeczka zdrowia),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

 Miejsce złożenia :

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68. kancelaria - pokój nr 6, (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00, tel. (029) 645 71 01.
 

Opłaty:

 Za wydanie zezwolenia – 82zł.

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, czynnej we wszystkie dni robocze w godz. 8.30 – 14.00
lub
bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
 nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1. Od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2. Od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 66.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51, pokój nr 14, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż 1 miesiąc a sprawy skomplikowane – nie później niż 2 miesiące, zgodnie z art. 35 § 3 K.P.A.Decyzja zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym.

Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji przez osobę zainteresowaną.

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania, zgodnie z art. 129 § 2 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul.3 Maja 68, kancelaria – pokój nr 6 lub przesłać pocztą.

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika ( pełnomocnictwo dołączone do akt - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1995 r. – prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2005 r. poz. 1066 ze  zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. , poz.267).

 

 Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub przetrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

Załącznik Nr 1 do wniosku - oświadczenie o zakazie polowania z chartami,

Załącznik Nr 2 do wniosku - oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo.

 

 Pliki do pobrania :

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub przetrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

Załącznik Nr 1 do wniosku - oświadczenie o zakazie polowania z chartami,

Załącznik Nr 2 do wniosku - oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo.

 

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Sławomir Doda -
inspektor ds. leśnictwa i ochrony przyrody
zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Doda Sławomir
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 16:20:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:06:57)
 
 
ilość odwiedzin: 5795327

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X