☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Usług ŚGL Nr 5 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Gminy

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 5

Przejrzysta Polska

 

 

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Gminy

 Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewu(ów) zawierający:

 -  imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela  urządzeń,

 -  tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń,

 -  nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

 -  obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

 -  wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

 -  przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 -  przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 

2. Załączniki:

 - zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę drzew lub krzewów , jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem.

 - tytuł prawny władania nieruchomością.

 - rysunek lub mapa ewidencyjna z zaznaczonymi drzewami  lub krzewami,  w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych, na tej nieruchomości.

3. Starosta nalicza i pobiera opłaty za usunięcie drzew i krzewów, na podstawie obwieszczenia ministra właściwego do spraw ochrony środowiska  w sprawie opłat i za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni, wg stawek na dany rok.

4. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i  krzewów, zgodnie z art. 86 ww. ustawy o ochronie przyrody.
 

 Miejsce złożenia :

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 51,  pok.    Nr 13, tel. (29) 645 71 32
lub
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 68, pok. nr 6, (czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 16.00 ), tel. (29) 645 71 01.

 

Opłaty:

Wydanie zezwolenia  zwolnione jest z obowiązku uiszczania  opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 oraz częścią III ust. 4 kol. 4 pkt 6 załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (29) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – art. 35 § 3 ww. ustawy - Kodeks postępowania  administracyjnego.

 

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania, zgodnie z art. 129 § 2 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Odwołanie należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, kancelaria – pokój nr 6 lub przesłać pocztą .

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika ( pełnomocnictwo dołączone do akt - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

 

 Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm. ),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U z 2013 r. , poz.267),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, ze zm.).

 

 Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (a) i krzewów.

 Pliki do pobrania :

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (a) i krzewów.

opracował: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału,
                   Sławomir Doda -
inspektor ds. leśnictwa i ochrony przyrody
zatwierdzi!: Anna Sieczkowska - Naczelnik Wydziału

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax (029)6457101
e-mail:
starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl


Wytworzył:
Doda Sławomir
(2014-02-03)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 16:04:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2016-09-20 22:06:36)
 
 
ilość odwiedzin: 5809352

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X