☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG SGL Nr 3 - Wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 3

Przejrzysta Polska

 

Wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna

 Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek (wzór stanowi załącznik do karty usług).
  2. Pełnomocnictwo, jeśli posiadający tytuł prawny do nieruchomości nie może wnioskować o wydanie świadectwa osobiście.
  3. Oświadczenie współwłaścicieli.
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku występowania przez pełnomocnika).
 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Biurze Środowiska, Geologii i Leśnictwa,

ul. 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 13 (czynny we wszystkie dni robocze

w godz. od 8.00 do 16.00), tel.: (29) 645 71 32

lub

wysłać przesyłką pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,

ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

Opłaty:

brak
 

 Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (029) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

 Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika

(pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych).

 

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 Załączniki:
  • Wniosek o wydanie świadectwa legalności
  • Oświadczenie do wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

 

 Pliki do pobrania :

 

opracował: Wiesław Zegarowski, Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa, tel.: 29-645-71-32
zatwierdzi!: Adam Brzózka - Kierownika Biura Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
20200512


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Wiesław Zegarowski -SIP.SGL
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 15:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-05-13 09:54:43)
 
 
ilość odwiedzin: 5785069

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X