☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w  Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG SGL Nr 2 - Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG ŚGL Nr 2

Przejrzysta Polska

 

 

 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

 Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek (wzór stanowi załącznik do karty usług).
  2. Dowód własności łodzi, pontonu (faktura, paragon lub umowa kupna-sprzedaży).
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo ( w przypadku występowania przez  pełnomocnika ).
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 Miejsce złożenia:

Wniosek należy złożyć w Biurze Środowiska, Geologii i Leśnictwa,
ul. 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 13 (czynne od poniedziałku do piątku od  godz. 8.00 do 16.00), tel.: (29) 645 71 32
lub
Kancelaria Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 68,
pok. Nr 6 (czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00), tel.: (29) 645 71 00
Wydział Administracyjny

 

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia– 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 lub w kasie Urzędu Miasta
z adnotacją: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia”.


Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (029) 645 71 32.

 

 Termin odpowiedzi:

W dniu złożenia wniosku.

 

 Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika

(pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych).

 

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2168),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 Załączniki:

  WNIOSEK o zarejestrowanie łodzi / pontonu

 Pliki do pobrania :
 

WNIOSEK o zarejestrowanie łodzi / pontonu

 

opracował: Milena Równa, Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa, tel.: 29/ 645-71-32
zatwierdzi!: Adam Brzózka - Kierownika Biura Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Milena Równa -SIP.SGL
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 14:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-21 15:00:58)
 
 
ilość odwiedzin: 5809316

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X