☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Herb Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA USŁUG SGL Nr 1 - Wydawanie kart wędkarskich

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  
KARTA  USŁUG SGL Nr 1

Przejrzysta Polska

 

 

Wydawanie kart wędkarskich

 Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony wniosek (wzór stanowi załącznik do karty usług).
 2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie uprawniającym do otrzymania karty wędkarskiej.
 3. Jedno zdjęcie.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo ( w przypadku występowania przez pełnomocnika ).
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie karty wędkarskiej.
 Miejsce złożenia :

Wniosek należy złożyć w Biurze Środowiska, Geologii i Leśnictwa,

ul. 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr 13 (czynne od poniedziałku do piątku od  godz. 8.00 do 16.00), tel.: (29) 645 71 32

lub

Kancelaria Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 68,

pok. Nr 6 (czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00), tel.: (29) 645 71 00

Wydział Administracyjny

Opłaty:
 • Za wydanie karty wędkarskiej– 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
  Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na rachunek Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
  nr konta 97 8923 0008 0016 1147 2000 0171  z adnotacją: „Opłata skarbowa za wydanie karty wędkarskiej”.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek zainteresowanego:

od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51, pokój nr 13, tel. (029) 645 71 32.

 Termin odpowiedzi:

W dniu złożenia wniosku.

 Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 Uwagi:

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika

(pełnomocnictwo dołączone do akt – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych).

 Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2168),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2003)
 Załączniki:

   Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

 Pliki do pobrania :

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

opracował: Milena Równa, Biuro Środowiska, Geologii i Leśnictwa, tel.: 29/ 645-71-32
zatwierdzi!: Adam Brzózka - Kierownika Biura Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
20200320


Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul 3 Maja 68, tel/fax +48 29 645 71 01
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl , adres internetowy: www.powiatostrowmaz.pl

Wytworzył:
Milena Równa -SIP.SGL
(2020-03-20)
Udostępnił:
Krzysztof Malinowski
(2014-02-17 10:21:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Malinowski
(2020-03-21 15:00:19)
 
 
ilość odwiedzin: 5809214

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X